Sông Dương Tử ngắn hơn 80km so với số liệu chính thức


2001.12.29

Lời giới thiệu: Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây đã đo đạc lại sông Dương Tử, con sông dài thứ ba trên thế giới và phát hiện là bị hụt mất 80 km so với số liệu có từ trước. Nam Nguyên thu thập sự kiện đáng chú ý này qua tin Tân Hoa Xã... Theo số liệu chính thức được công nhận thì sông Dương Tử dài 6300 km, nhưng một công trình đo đạc với phương pháp định vị từ xa cho kết quả là 6.211 cây số lẻ 300 mét. Ông Lưu Thiếu Sang, chuyên gia của viện ứng dụng cảm biến từ xa thuộc viện hàn lâm khoa học Trung Quốc tuyên bố, điều này không có nghĩa con sông bị ngắn đi . Theo ông đây là kết quả do sự tiến bộ của phương pháp kỹ thuật do đạc, cũng như sự khác biệt về điểm mốc bắt đầu và kết thúc của con sông. Còn ông Dịch Thụ Bá, giám đốc bộ phận chính sách của Cục Địa Dư Quốc Gia cho rằng kết quả vừa nói chỉ là kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, và vì thế không chính thức--sự kiện này phải được Cục Địa Dư xem xét lại trước khi trở thành số liệu địa lý quốc gia. Ông Lưu Thiếu Sang, người chỉ huy công trình đo đạc nhận định rằng, kỹ thuật đo đạc mới qua định vị vệ tinh chính xác hơn nhiều so với các phương pháp đo đạc trước kia, dựa trên các bản đồ địa hình. Các chuyên gia sử dụng 40 ảnh vệ tinh của Hoa Kỳ, bao quát hết giòng chảy chính của sông Dương Tử, họ đo đạc con sông từ hướng thượng lưu và hạ lưu. Công tác này được thực hiện 3 lần riêng biệt và sau cùng số liệu được tính toán bằng máy điện toán. Năm ngoái ông Lưu Thiếu Sang đưa ra luận chứng của ông theo đó sông Đang Khúc trên cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng ở đông bắc Trung Quốc chính là nơi phát xuất của sông Dương Tử , trước đây người ta cho rằng sông Đà Đà là nguồn gốc dòng chảy. Công trình đo đạc mới nhất cũng dùng điểm mốc sông Đang Khúc là nơi bắt đầu của sông Dương Tử. Ông LưuThiếu Sang nhận định, quả thực kết quả đo đạc mới ít ảnh hưởng đến đời sống của 400 triệu cư dân hai bên bờ sông Dương Tử , nhưng sự kiện này chứng tỏ con người hiểu biết nhiều hơn về trái đất của họ. Số liệu chính thức về chiều dài của sông Dương Tử được đo đạc trong thập niên 1970 là 6300 km đứng hàng thứ ba trên thế giới. Đứng đầu là sông Nil ở Ai Cập chảy ra địa Trung Hải dài khoảng 6.700 km, và thứ nhì là sông Amazon ở Brasil dài khoảng 6400 km. Ông Thạch Minh Đỉnh, chuyên gia về sông Dương Tử của ủy ban thủy lợi Trung Quốc, người tham gia công trình đo đạc trong thập niên 1970 cho rằng, cập nhật hóa số liệu địa dư quốc gia là điều cần thiết. Theo ông trước đây có nhiều tranh luận về nguồn xuất phát của sông Dương Tử, bởi vì tại tầng cao thượng lưu có nhiều nguồn chảy và nhánh phụ. Hơn nữa tại hạ lưu, cửa sông Dương Tử quá lớn, nên rất khó xác định nơi nào dòng sông kết thúc và nơi nào là chỗ bắt đầu cửa biển. Ông Thạch Minh Đỉnh tán dương phương pháp hiện đại có nhiều tiến bộ hơn kỹ thuật đo đạc hồi thập niên 1970. Cho dù có bớt đi 80 km chỉ còn 6211 cây số lẻ 300 mét, sông Dương Tử vẫn dứng hàng thứ ba các con sông dài nhất thế giới. Lưu vực sông Dương Tử có diện tích 1 triệu 8 trăm ngàn km vuông, với 400 triệu cư dân sinh sống dọc theo hai bên bờ con sông.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.