Dự án “Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng” ở Nghệ An gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng

Nghệ An: Khuất tất trong dự án nghĩa trang và lò thiêu gần khu dân cư

Việc triển khai xây dựng một nghĩa trang với lò thiêu xác gần khu dân cư ở Nghệ An bị dân chúng địa phương phản đối vì quan ngại ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, chủ đầu tư thông báo đã trao tiền đền bù cho chính quyền mà dân chưa nhận được.

View Full Site