Viet-studies, trang web tổng hợp thông tin

Vài năm gần đây giới lướt web cho rằng trang Web viet-studies là nơi mà người có quan tâm thời sự trong nước thường xuyên truy cập để tìm biết những thông tin khó tìm thấy ở những trang web khác.
Mặc Lâm, phóng viên RFA
2009.08.11
VietStudies-305.jpg Một phần giao diện trang web viet-studies.
Photo: RFA

Trang web này do GS Trn Hu Dũng lp ra đ cp nht thường xuyên các bài báo, báo cáo ni bt trong và ngoài nước v tình hình kinh tế, chính tr, xã hi Vit Nam.

GS Trn Hu Dũng là giáo sư kinh tế hc ca Đi hc Wright State ti Dayton, Ohio, M. Ông chuyên v nghiên cu kinh tế vùng Đông Á, đc bit là Vit Nam. Ông cũng là biên tp viên qun lý ca cng web ni tiếng Arts & Letters Daily. Mc Lâm có bui phng vn ông đ tìm hiu thêm v nhng vic làm này.

Viet-studies

Mặc Lâm:  Thưa GS, trang web có tên viet-studies được trong nước biết đến ngày càng nhiu, là người khai sinh trang web này xin GS cho biết bt ngun t đâu đã khiến ông b thi gi ra đ chăm sóc nó trong nhng năm qua?

GS Trn Hu Dũng:  Tôi lp ra nó chng 5 năm ri, ban đu ch là mt trang ghi chép riêng ca tôi thôi. Cũng như mi người, khi tôi thy có nhng bài nào hay trên mng thì tôi đ lên trang web gii thiu cho anh em bn bè đc chung thay vì gi e-mail cho mi người.

Ban đu ch làm cho mt nhóm người mà tôi biết thôi dn dn người này đn người kia ri nó lan rng ch trang web này không phi là mt t báo, nó ch đ ghi li nhng bài mà tôi mun đc li mà thôi. 

Mặc Lâm:  Nhng bài mà GS chn da trên tiêu chun nào? ch đ phù hp, danh tiếng ca người viết hoc tính thi s hp dn hay còn yếu t nào khác thưa GS?

GS Trn Hu Dũng:  Nhng bài đó không phi là nhng bài hay hết c đâu. Nó ch là tư liu thôi, đng tưởng tôi cho nhng bài đó là hay hoc tôi tán thành nhng ý tưởng trong đó. Có nhng bài bun cười hay d quá thì tôi cũng b vô đ anh em đc chơi cho vui. Mc đích là tôi mun gii thiu cho bn bè nhng bài tôi đc mi ngày.

Anh em trong nước cũng thường cám ơn tôi vì đã đưa lên viet-studies nhng bài mà h không th dò đc và cũng không biết là có đ mà đc.

GS Trần Hữu Dũng

Phản hồi…

Mặc Lâm:  Trên trang viet-studies GS tp hp nhng bài viết giá tr có liên quan đến các vn đ như kinh tế, giáo dc, chính tr, văn chương… Nhng bài viết này có được phn hi t người đc hay không thưa ông?

GS Trn Hu Dũng:  Anh em trong nước cũng thường cám ơn tôi vì đã đưa lên viet-studies nhng bài mà h không th dò đc và cũng không biết là có đ mà đc. Tôi ch cung cp nhng tài liu đa chiu và tôi nghĩ bây gi phi biết thông tin bên này nên kia và tôi rt vui vì nhiu người cho rng có ích, vy thôi.

Mặc Lâm:  Là mt người đang ging dy ti trường đi hc ca M, GS có được s ng h ca các đng nghip trong các bài viết liên quan đến giáo dc hay không và ngược li GS có hoan nghênh nhng đóng góp ca h, nếu có,  hay không?

GS Trn Hu Dũng:  Thnh thong cũng có nhng bài tôi hoan nghênh và tôi có đăng lên. Tôi có nói trước vn đ chn la là hoàn toàn ch quan nên có nhiu người không thích nhưng trang web là ca cá nhân tôi,có nhiu cái tôi thích là đôi đăng ch không mun truyn bá cho mt lý tưởng gì hết. Nó ch quan lm.

Tôi thích đc văn ca Nguyn Ngc Tư nên tôi mun quy t thành mt trang riêng đ tôi d tìm thôi ch không có mc đích gì hết.

GS Trần Hữu Dũng

Trang riêng cho Nguyễn Ngọc Tư

Mặc Lâm:  Trong trang viet-studies xut hin mt trang riêng rt đc đáo ch gii thiu nhà văn n Nguyn Ngc Tư, GS có th cho biết thêm chi tiết v vic này. 

VietStudies-NguyenNgocTu-305.jpg
Trang dành riêng cho Nguyễn Ngọc Tư

GS Trn Hu Dũng:  Tôi không nghĩ cô y là nhà văn đu đàn hay hng nht Vit Nam, tôi không có kh năng đánh giá ai hết. Đơn gin vì tôi thích đc văn ca Nguyn Ngc Tư nên tôi mun quy t thành mt trang riêng đ tôi d tìm thôi ch không có mc đích gì hết.

Mặc Lâm:  GS ngoài vic ging dy ti trường đi hc Wright ông còn gi phn biên tp cho trang Arts and Letter Daily… thi gi nào ông dành cho viet-studies?

GS Trn Hu Dũng:  Trang web ca tôi đã có t lâu và mi ngày tôi làm mt ít thôi, mi ngày chng hai, ba tiếng. May mn là Mường truyn) Internet rt nhanh, nếu VN chc tôi làm không được vì nó chm quá. Thi gi rnh thì tôi làm thôi không có gì ghê gm c.

Hội thảo Hè…

Mặc Lâm:  Trên trang này cũng tp trung các bài viết ca nhóm trí thc có danh mc chung mang tên là Hi Tho Mùa Hè… GS có th cho biết thêm v nhng mc đích ca nhóm hay không?

Chúng tôi ch là mt nhóm người quan tâm đến nhng vn đ ca đt nước và chúng tôi có mt din đàn có nhng nghiên cu nghiêm túc. Anh em gp nhau trao đi ý kiến ri đăng lên đó nhng đóng góp tích cc, không có mc đích gì cao c.

GS Trần Hữu Dũng

GS Trn Hu Dũng:  Không có mc đích gi hết. Chúng tôi ch là mt nhóm người quan tâm đến nhng vn đ ca đt nước và chúng tôi có mt din đàn có nhng nghiên cu nghiêm túc. Anh em gp nhau trao đi ý kiến ri đăng lên đó nhng đóng góp tích cc, không có mc đích gì cao c, chuyên v hc thut nhiu hơn là chính tr.

Mặc Lâm:  Và s đóng góp thiết thc nht ca nhóm cho Vit nam là gì?

GS Trn Hu Dũng:  Chúng tôi có dành nhng s đc bit chng hn như v Giáo Dc, chúng tôi đăng rt nhiu v ni dung, đó là mt cách đ đóng góp thng trên công lun, nhà ai mun đc thì c đc, tôi không giu diếm hay đóng góp cho riêng cá nhân nào hết. C công b lên ri nhà đc nếu thy có ích thì áp dng còn không thì thôi, cái đó là tùy. 

Mặc Lâm:  Xin cám ơn GS Trn Hu Dũng đã cho phép chúng tôi thc hin cuc phng vn ngày hôm nay.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.