Infographic: Xuất khẩu lao động, cười ra nước mắt...!

RFA
2019.10.30
Infoxuatkhau_thumb Infographic: Xuất khẩu lao động, cười ra nước mắt...!
RFA

Xuất khẩu lao động, cười ra nước mắt...!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.