Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Duy Huu, USA
18/09/2021 06:40

Y dân là ý trời, ý trời là ý toàn dân :
Đảng xây nghĩa trang, lò thiêu cho Đảng.

Anonymous
18/09/2021 08:02

Xu so mà diêù khiên voi môt bon ngu dôt thì làm sao tiên bô duoc ?

Xem toàn trang