Quân đội mang thực phẩm đến nhà người dân ở TP.HCM trong thời gian giãn cách do dịch bệnh hôm 24/8/2021

Chung sống với dịch hay chết

Thành phố như con bệnh đang được bốc thuốc chữa trị liều cao với hy vọng “thuốc đắng, giã tật”. Thế nhưng, chúng ta không thể tự hỏi. Đến hạn ngày 06/09, thuốc đắng không giã được tật, mà con số các ca dương tính vẫn cao, hoặc giảm nhưng không đáng kể thì sao? Vô lẽ, chính quyền lại tiếp tục gia hạn lệnh giãn cách? Hoặc giả, chính quyền sẽ còn “bùa” nào khác nữa để “tung” ra?

View Full Site