Hình minh hoạ: Bộ đội đứng canh ở TPHCM trong nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ hôm 23/8/2021

Nói “sống chung với dịch”, vẫn vung hàng núi tiền tìm diệt F0!

Hệ thống tuyên giáo Việt Nam hô hào không mệt mỏi “chiếc áo đẫm mồ hôi”, “mỗi phường xã một pháo đài”, buổi kiểm tra trực tuyến vạch mặt chỉ tên Bí Thư Kiên Giang không thuộc lòng số ca COVID … để tô vẽ sự sâu sát của lãnh tụ anh minh nhưng chưa nghe ai hỏi nội hàm của khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc” và “sống chung với dịch” khác nhau chỗ nào?

Bloggers

View Full Site