Gánh nặng các loại phí đầu năm học là rào cản học sinh đến trường

2022.09.27
Gánh nặng các loại phí đầu năm học là rào cản học sinh đến trường
Bom nổ chậm/RFA

Phụ huynh học sinh Việt Nam đầu năm học phải chi trả hàng triệu đồng tiền các loại phí và học phí để con em mình có thể đến trường. Tên các loại phí ở mỗi trường khác nhau nhưng những loại phí điển hình thường được liệt kê bao gồm quỹ lớp, quỹ phụ huynh, tiền bàn ghế, thiết bị, đồng phục, bảo hiểm. Những khoản phí này đặc biệt khó khăn đối với những gia đình nghèo ở nông thôn và có thể cản trở học sinh đến trường.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

nguoi quan sat
27/09/2022 13:43

Đếm đúng 7 món ăn chơi .... Nhờ cắt mạng XHCN thành công dzĩ đại , dân Việt mới được đi học và đóng góp nhiều như thế .... cho việc học hành .
Thế mới biết thực dân Pháp " tàn độc " , bàn tay ngoại bang thực dân Pháp quả ấm êm hơn bàn tay " nôi bang " sưu cao thuế nặng ; à , không , đây là nhà nước , nhân dân cùng làm

Duy Hữu, USA
01/10/2022 10:56

Rõ ràng... sòng phẳng... mẹ đảng chúng nó !...
chúng nó sợ gì... chỉ vì tiền, vi tiên " chân dài ", vì " cụ Hồ "..." vĩ đại " của chúng nó,
chúng nó mất cả tổ tiên... cũng vì thằng Tàu Cộng, cờ đỏ búa liềm, vì thằng " cụ Hồ ", cờ đỏ búa liềm... vĩ đại, vì dại.

Bây giờ... đảng chúng nó... đảng giặc cờ đỏ búa liềm... đảng chủ, đảng giầu, dân nghèo, nước yếu, bất công, bất minh.

Bao giờ... nhân dân ta... dân nô lệ da vàng của tập đoàn cờ đỏ búa liềm... dân chủ, dân giầu, nước mạnh, công bằng, văn minh ?

Bao giờ... nhân dân ta Đứng Lên, Lên Tiếng... đập tan gông cùm, xiềng xích, Búa Liềm trói buộc tương lai con cháu nhân dân ta ?
Bao giờ... nhân dân ta Đứng Lên, Lên Tiếng... đạp tan gông cùm, xiềng xích, Việt Cộng trói buộc tự do cháu con nhân dân ta ?

Bao giờ... nhân dân ta Đứng Lên, Lớn Tiếng... thay đổi, đổi mới, đổi thay... tương lai nước nhà, nhà nước, con cháu nhân dân ta ?