Đại diện 11 nước thành viên CPTPP tại lễ ký kết chính thức Hiệp định CPTPP ở Chile hôm 8/3/2018.

Trung Quốc nộp đơn gia nhập Hiệp định CPTPP

Trung Quốc vừa nộp đơn gia nhập Hiệp định CPTPP, với mục tiêu nỗ lực gia tăng ảnh hưởng lên các chính sách thế giới.

View Full Site