Bài toán xe máy cũ dân nghèo phải dùng và nạn phát thải

Khoảng 50 triệu chiếc xe máy đang được sử dụng trong giao thông bị cho là nguồn phát thải chính gây ô nhiễm không khí tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên cách giải quyết bằng việc thu hồi như hiện nay có thỏa đáng cho người dân; đặc biệt là số người nghèo phải mưu sinh với chiếc xe cũ kỹ như thế?

Nghe Đài