Tường trình từ Việt Nam

Học online do COVID-19: Nỗi trăn trở của những gia đình khó khăn!

Việt Nam đang bước vào giai đoạn ‘bình thường mới’, sống chung với dịch nên nhiều trường học đã mở cửa cho học sinh đến trường trở lại. Tuy nhiên, theo ý kiến của Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, các địa phương nên tiếp tục duy trì việc học trực tuyến đến khi học sinh đươc tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Những hộ gia đình khó khăn về tài chính phải đối đầu với những khó khăn gì trong thời gian con, em họ buộc phải học trực tuyến?

Nghe Đài

View Full Site