Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới

2024.02.11
Mẫu thẻ căn cước mới được Bộ Công an đề xuất
Bộ Công An

Bộ Công an vừa công bố mẫu thẻ căn cước mới thay thế mẫu căn cước công dân (CCCD) để phù hợp với Luật Căn cước vừa được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Đây là lần thứ hai, người dân Việt Nam sẽ lại thay thẻ căn cước mới trong vòng hai năm qua kể từ lần cuối cùng là năm 2021.

Mẫu căn cước mới được dành cho người từ 0 đến sáu tuổi và từ sáu tuổi trở lên.

Một số thông tin thay đổi trên căn cước mới được truyền thông Nhà nước cho biết bao gồm: dòng chữ căn cước công dân đổi thành căn cước, mục “quê quán” đổi thành “nơi đăng ký khai sinh”, “nơi thường trú” thành “nơi cư trú”; chữ ký của cơ quan cấp thẻ đổi từ “cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội” thành “Bộ Công an”.

Ngoài ra, các thông tin về đặc điểm nhân dạng, vân tay ngón trỏ trái và ngón trỏ phải không còn thể hiện trên căn cước.

Hiện người Việt Nam có nhiều lại giấy tờ tuỳ thân cùng tồn tại bao gồm: chứng minh nhân dân (CMND) chín số, CMND 12 số, thẻ căn cước công dân mã vạch, thẻ căn cước công dân gắn chip. Đây là kết quả của nhiều lần đổi mẫu CMND và thẻ căn cước của Việt Nam trong vòng chín năm qua.

Thời kỳ dịch bệnh COVID-19 năm 2020 - 2021, Bộ Công an đã tiến hành đổi hàng triệu thẻ CCCD gắn chip của người. Một số người dân đã phản ánh tình trạng nhiêu khê khi phải đi đổi thẻ CCCD vào thời điểm đó.

Theo báo Nhà nước, Bộ Công an vào năm 2021 đã đặt mục tiêu cấp thẻ CCCD gắn chip cho 50 triệu người trước tháng 7/2021 và vì vậy lực lượng công an trên toàn quốc đã làm việc ngày đêm, bao gồm cả cuối tuần. Người dân liên tục được khuyến khích đi làm thủ tục, nhiều đợt cấp CCCD lưu động được triển khai trên tận cấp xã, phường.

Tính đến nay, Bộ Công an đã cấp được 83 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân toàn quốc.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Duy Hữu, USA
11/02/2024 09:17

Ừ thì ... cái đám công an " cụ Hồ ", của thằng tướng công an đảng " cụ Hồ ",
tha hồ ngồi mát, táp thịt bò dát vàng, tha hồ đổi căn cước công an " cụ Hồ ".

Chỉ vì... " dân trí dân ta còn thấp ", nước ta nghèo khó, chỉ có cái đảng " cụ Hồ ",
như dân đen, nhà nghèo khó, chỉ có cái quần đen, vá đi, vá lại, thấy cả " cụ Hồ ".

Duy Hữu, USA
11/02/2024 10:58

Ừ thì ... cái đám công an " cụ Hồ ", của thằng tướng công an đảng " cụ Hồ ",
tha hồ ngồi mát, táp thịt bò dát vàng, tha hồ đổi căn cước công an " cụ Hồ ".

Chỉ vì... " dân trí dân ta còn thấp ", nước ta nghèo khó, chỉ có cái đảng " cụ Hồ ",
như dân đen, nhà nghèo khó, chỉ có cái quần đen, vá đi, vá lại, thấy cả " cụ Hồ ".

TT Canada
11/02/2024 12:22

Không thấy "Nơi Sanh" hay "Quê-Quán".

Hung Nguyen
11/02/2024 13:54

Không biết lần chỉnh đổi này đã hộp ý của Tàu cộng chưa để họ dễ dàng kiêm soát dân Viêt mà không cần khả năng nói tiếng Việt

Đám hại dân
11/02/2024 21:25

Sa thải bộ trưởng công an ngay lập tức !