Thanh tra Chính phủ chuyển Công an điều tra về “lợi nhóm” liên quan sách bài tập

RFA
29-12-2022
Thanh tra Chính phủ chuyển Công an điều tra về “lợi nhóm” liên quan sách bài tập Quầy bán sách giáo khoa lớp 1
RFA

Thanh tra Chính phủ Việt Nam vào ngày 29/12 cho biết đã kiến nghị Thủ tướng chính phủ cho chuyển thông tin 2 nội dung sang Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định. Một trong hai nội dung đó là có dấu hiệu "lợi ích nhóm" giữa Bộ Giáo dục-Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong việc in ấn, phát hành sách bài tập.

Truyền thông Nhà nước loan tin sau khi Phó Tổng Thanh Tra Chính phủ, ông Trần Ngọc Liêm, ký thông báo Kết luận Thanh Tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về giáo dục-đào tạo thời kỳ được xem xét từ 1/1/2014 đến 31/12/2018.

Nội dung thứ hai mà Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chính phủ chuyển cho Công an điều tra là công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in sách giáo khoa theo phương thức chào của Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục có nhiều dấu hiệu bất thường, khôn bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Thanh Tra Chính phủ cũng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân công phụ trách theo từng thời ký.

Những kiến nghị vừa nêu được đề ra sau khi Thanh tra Chính phủ nêu hàng loạt vi phạm trong việc quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, thẩm định, duyệt, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa; việc quản lý, triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục, đào tạo tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.