Việt Nam công bố phát hiện dầu khí mới tại giếng Rồng-79 và giếng Bunga Aster-1X

2024.05.07
Việt Nam công bố phát hiện dầu khí mới tại giếng Rồng-79 và giếng Bunga Aster-1X Giếng BA-1X, mỏ Bunga Aster, Lô PM3 CAA.
VTC News

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) vào ngày 6 tháng 5 cho biết trong bốn tháng đầu năm nay đã có hai phát hiện quan trọng tại giếng Rồng- R79, thuộc Lô 09-1 và giếng BA-1X, mỏ Bunga Aster, Lô PM3 CAA.

Thông tin do Chủ tịch Petrovietnam Lê Mạnh Hùng công bố và truyền thông Nhà nước loan đi trong cùng ngày.

Cụ thể tại giếng Rồng R79, hoạt động thử vỉa đối tượng móng được tiến hành và nhận được dòng dầu tự phun với lưu lượng đạt gần 6.300 thùng/ngày. Dự kiến gia tăng tiềm năng dầu khí tại chỗ đạt khoảng 16,5 triệu thùng dầu và ước tính trữ lượng tăng thêm từ giếng này lên khoảng 4,6 triệu thùng.

Còn tại giếng BA-1X, kết quả tính toán sơ bộ tài nguyên dầu tại chỗ khoảng 84 triệu thùng, dự kiến gia tăng trữ lượng cho toàn bộ vỉa là khoảng hơn 20 triệu thùng.

Thông tin cho biết giếng BA-1X được đưa vào khai thác từ hôm Chủ nhật 5/5/2024 với lưu lượng khai thác ban đầu khoảng 2.100 thùng/ngày.

Nhà điều hành Lô PM3 CAA trong thời gian tới sẽ tiếp tục thẩm định lượng dầu phát hiện tại mỏ Bunga Aster.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.