Hoa Kỳ đánh thuế chống bán phá giá trên 220% đối với mắc áo thép Việt Nam

2023.09.06
Hoa Kỳ đánh thuế chống bán phá giá trên 220% đối với mắc áo thép Việt Nam Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công thương Việt Nam khuyến nghị các nhà xuất khẩu mới trong nước cần liên hệ với DOC Hoa Kỳ trước khi xuất khẩu để được tính thuế riêng.
Pháp luật và Xã hội

Sản phẩm mắc áo thép Việt Nam nhập vào thị trường Mỹ bị áp thuế chống bán phá giá ở mức trên 220% và thuế chống trợ cấp gần 32%.

Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam cho biết như vừa nêu dẫn quyết định của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (DOC) và truyền thông Nhà nước loan ngày 6/9.

DOC nêu rõ không có doanh nghiệp Việt Nam nào tham gia rà soát được thực hiện trước khi hết thời hạn năm năm kể từ ngày có quyết định áp thuế chống bán phá giá chính thức hoặc kể từ ngày có kết quả rà soát,  trong trường hợp được tiến hành cả về biên phá giá và thiệt hại.

Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công thương Việt Nam khuyến nghị các nhà xuất khẩu mới trong nước cần liên hệ với DOC Hoa Kỳ trước khi xuất khẩu để được tính thuế riêng.

Tham tán Thương Mại Đỗ Ngọc Hưng, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ nhắc các doanh nghiệp trong nước đặc biệt chú ý vấn đề xuất xứ hàng hóa, xuất xứ nguồn nguyên liệu … để tránh bị đánh thuế cao do bán phá giá hay được trợ cấp.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Duy Huu, USA
06/09/2023 13:44

Hoa Kỳ đâu có ngu, đâu có khờ... phải đánh thuế trên 220 % ... chống bán phá giá...
mắc áo thép Việt Cộng, " Made in Tàu Cộng ", dán nhãn hiệu, " Made in Việt Cộng ".