Việt Nam tinh giản biên chế trên 7.000 người trong năm 2023

RFA
2024.05.16
Việt Nam tinh giản biên chế trên 7.000 người trong năm 2023 Toàn cảnh phiên họp chiều 15-5
An ninh thủ đô

Tổng số đối tượng tinh giản biên chế từ năm 2015 đến 15/12/2023 là 84.140 người; riêng trong năm 2023 tổng số lượng tinh giản biên chế là 7.151 người.

Đó là thông tin trong báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Chính phủ Việt Nam được truyền thông loan trong ngày 15/5 tại Phiên họp thứ 33 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội diễn ra cùng ngày.

Nội dung báo cáo cũng thể hiện các bộ, ngành đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương; giảm 10 cục và 144 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 108 phòng trong vụ/ban thuộc bộ, ngành; giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành.

Với tiêu chí thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, báo cáo cũng ghi rõ việc chi ngân sách cũng được thắt chặt hơn, kết quả đã tiết kiệm được 83.087 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2022 (năm 2022 tiết kiệm chi ngân sách nhà nước đạt 53.887 tỷ đồng). Có 31 bộ, cơ quan ngang bộ và 63/63 tỉnh, thành phố có số tiết kiệm về chi ngân sách, trong đó một số bộ, ngành, địa phương có số tiết kiệm cao; một số địa phương đã thực hiện tốt việc tiết kiệm chi thường xuyên.

Tuy vậy, cùng với việc tinh giản biên chế thì việc giải quyết số cán bộ dôi dư sau tinh giản cũng trở thành vấn đề nan giải khi mới đây Bộ Nội vụ xin gia hạn thời gian bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức và giải quyết chính sách dôi dư vì số lượng cán bộ dôi dư sau tinh giản là rất lớn.

Ông Vũ Minh Trí, cựu trung tá quân đội hôm 13/5 nhận định với RFA về vấn đề này rằng: “Tôi thấy việc tinh giản biên chế tại thời điểm này không có sự quyết tâm, kể cả quyết tâm chính trị, cũng như không thấy phương án hợp lý đưa ra để có thể giải quyết bài toán đấy một cách lâu dài và triệt để mọi thứ cũng chỉ là giải pháp chắp vá. Với những ý kiến nói rằng dôi dư cán bộ, giải quyết chế độ chính sách khó khăn… thì tôi nghĩ đây chẳng qua chỉ là bao biện, hoàn toàn thiếu quyết tâm, chứ không có lý do gì khác.”

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.