Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
13/09/2021 08:44

Một mũi chích ngừa, một người dân được cứu sống.
Sống để chống dịch Tàu và chống dịch Tàu để sống.

Sống để chống giặc Tàu và chống giặc Tàu để mà sống.
Sống để chống độc tài và chống độc tài để mà sống.

Người Quan Sát
Người Quan Sát says:
13/09/2021 13:10

Trông như họ đang chơi trò BỊT MẮT BẮT DÊ , dưới mưa .
Ông DÊ được chích đeo khẩu trang , cho miệng và cằm .... có lẽ đợi quá lâu nên ngột ngạt , hoặc quá "khẩn trương " và quá hân hoan khi tới phiên mình , nên dù đông ngẹt người như ngày đại hội , ông quên béng chuyện khẩu trang . Ôi khẩu trang , không có mày là phạt hơn triệu !!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang