Rangoon: nhiều cấp chỉ huy sắc tộc ủng hộ tiến trình dân chủ của chính phủ


2004.01.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Báo chí do nhà nước Miến Điện kiểm sóat hôm nay đưa tin cho hay nhiều cấp chỉ huy sắc tộc ủng hộ tiến hành xây dựng dân chủ mà chánh phủ Rangoon đang thực hiện.

Nhân dịp đầu năm dương lịch, Thủ tướng Miến Khin Nuynt tổ chức buổi tiếp tân và mời các đại diện cộng đồng sắc tộc tham dự để tỏ tình đoàn kết giữa những dân tộc sinh sống trên cùng một đất nước.

Ông Zakhaung Tin Ring, lãnh tụ quân đội dân chủ Kachin tin rằng bản lộ đồ dân chủ bao gồm chín điểm then chốt mà nhà nước Rangoon phát họa nhằm soạn thảo tân hiến pháp dẫn đến dân chủ và tiến bộ sẽ thành tựu tốt đẹp.

Từ cuối thập niện 90, chánh phủ quân nhân Miến Diện đã ký kết thỏa ước ngưng bắn với 17 nhóm sắc tộc. Nhưng các quan sát viên quốc tế không tin là chánh phủ Rangoon thật sự có thiện chí muốn cải tổ chính trị và cải thiện dân chủ.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.