Xem video

Chính quyền gia tăng đàn áp giới hoạt động về quyền của người Khmer Krom

2024-05-30

Chính quyền gia tăng đàn áp giới hoạt động về quyền của người Khmer Krom Cựu Phó Cục trưởng thuộc VP Quốc hội VN lừa doanh nhân Lào 1,8 triệu USD Hai vụ án Tập đoàn Thuận An và Phúc Sơn vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng theo dõi Cựu lãnh đạo tỉnh Lào cai nhận án tù trong vụ khai thác trái phép quặng apatit #rfa #vietnam #khmerkrom