Xem video

Bữa cơm của người thiểu số mùa giáp hạt

2024-02-29

Xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những xã nghèo nhất của huyện miền núi này. Hầu hết cư dân ở đây là đồng bào Cơ Tu. Họ cho biết cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng khó khăn nhất là trong mùa giáp hạt.