Xem video

Chính quyền Đắk Lắk gia tăng đàn áp Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên

2023-11-21

Chính quyền Đắk Lắk gia tăng đàn áp Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên Việt Nam, Lào, Campuchia hoàn tất chuẩn bị cho trao đổi quốc phòng giữa biên giới ba nước Philippines và Hoa Kỳ diễn tập tuần tra chung Mười dự án nghiên cứu Dịch tả lợn Châu Phi hoàn tất tại Việt Nam