Xem video

Đồng Tâm cải tạo nhà văn hoá trên đất nhà thờ Công giáo, công an rải kín xã.

2022-11-07

Đồng Tâm cải tạo nhà văn hoá trên đất nhà thờ Công giáo, công an rải kín xã. Vụ thông thầu của AIC tại Bệnh viện Đồng Nai: thêm cán bộ bị bắt. Hà Nội xem xét thu hồi danh hiệu ‘Công dân Thủ đô ưu tú” của hai lãnh đạo y tế bị kỷ luật. Thông tin ‘nơi sinh’ sẽ được bổ sung vào hộ chiếu mẫu mới.