Xem video

Di dời cơ sở ô nhiễm: Chậm còn hơn không!

2022-08-02

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cho rằng việc di dời các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư là việc cần thiết, nhiều người dân nói đó quyết định đúng đắn mặc dù hơi trễ. Mời quí vị theo dõi ghi nhận sau: