Xem video

Hoa Kỳ có đang bị đảng Cộng sản Việt Nam dắt mũi trong vấn đề nhân quyền?

2024-05-16

Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở nên nồng ấm hơn bao giờ hết trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Việt Nam đã liên tiếp có những động thái thách thức sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ, điển hình như việc ban hành Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị, và làn sóng đàn áp sau đó. Điều này đặt ra câu hỏi liệu Hoa Kỳ có đang bị đảng Cộng sản Việt Nam dắt mũi trong vấn đề nhân quyền? Đài Á châu Tự do tổ chức cuộc hội luận với ba vị khách mời gồm Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Luật sư Đặng Đình Mạnh, và Luật sư Nguyễn Văn Đài để cùng làm rõ.