Xem video

Mạng lưới Nhân quyền VN: Chính phủ ngược đãi người thiểu số Tây Nguyên một cách có hệ thống!

2023-11-20

Mạng lưới Nhân quyền VN: Chính phủ ngược đãi người thiểu số Tây Nguyên một cách có hệ thống! Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam công bố Giải Nhân Quyền Việt Nam 2023 cho ba nhà hoạt động đang bị giam giữ