Xem video

Hơn 7.000 giáo viên nghỉ việc trong 10 tháng, phụ huynh lo!

2024-05-21

Số liệu thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo cho thấy, tính từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, có thêm 7.215 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc.