Xem video

Tiểu thương Hà Nội: Sử dụng túi nylon vì không có loại nào khác thay thế!

2023-11-30

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2024, 100% siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi nylon và tiến tới 60-70% chợ truyền thống cũng sẽ giảm sử dụng loại túi khó phân hủy, gây hại môi trường.