Xem video

Việt Nam cần ban hành quy định để ứng phó với ChatGPT.

2023-02-06

Việt Nam cần ban hành quy định để ứng phó với ChatGPT. Một lượng lớn ngà voi nhập lậu vào Việt Nam bị thu giữ. Việt Nam dự kiến gửi 10.000 lao động sang Hàn Quốc trong năm 2023. Khoảng 50 triệu người dùng ví điện tử ở Việt Nam đến năm 2024. Thương mại song phương giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu đạt hơn bốn tỷ đô la.