Xem video

Quảng Ngãi: Dân phản đối nhà máy giấy xả thải ra biển

2022-08-09

Người dân huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi quyết liệt phản đối khi nghe tin nhà máy giấy VNT19 được phép xả thải ra vịnh Việt Thanh. Mời quí vị theo dõi ghi nhận sau đây: