Xem video

TNLT Phan Văn Thu mất trong Trại giam Gia Trung vì không được chăm sóc y tế kịp thời.

2022-11-21

TNLT Phan Văn Thu mất trong Trại giam Gia Trung vì không được chăm sóc y tế kịp thời. Blogger Nguyễn Tường Thụy của RFA được trao Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2022. Tòa phúc thẩm giảm ba tháng tù trong vụ nhà hoạt động môi trường Ngụy Thị Khanh. Cựu thứ trưởng Cao Minh Quang nói không trực tiếp gây ra vụ thâm hụt ngân sách 3,8 triệu USD.