Xem video

Người dân nghi ngờ lý do "cắt điện" của chính quyền để dừng đêm diễn Khánh Ly

2022-09-26

Người dân nghi ngờ lý do "cắt điện" của chính quyền để dừng đêm diễn Khánh Ly Hà Nội, Hải Phòng huỷ chương trình Khánh Ly, báo Nhà nước gỡ bài Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam bị đề nghị kỷ luật Công an Long An cưỡng ép người trong Tịnh Thất Bồng Lai để lấy mẫu nước bọt và tóc