Xem video

NB Phạm Đoan Trang được Ủy ban Nhân quyền Ton Lantos và Dân biểu Ro Khana bảo trợ

2022-08-09

Hàng loạt điểm nhóm của đạo Dương Văn Mình tại Cao Bằng bị bố ráp trong đêm - NB Phạm Đoan Trang được Ủy ban Nhân quyền Ton Lantos và Dân biểu Ro Khana bảo trợ -Nhà báo Phạm Đoan Trang sắp ra tòa phúc thẩm: ‘Đây là án thái độ’ - RSF lên tiếng về cái chết trong tù của nhà báo công dân Đỗ Công Đương