Xem video

Dự án Eco Central Park Vinh: Ba người dân nhập viện sau khi công an vào cưỡng chế

2023-11-16

Dự án Eco Central Park Vinh: Ba người dân nhập viện sau khi công an vào cưỡng chế. TT Hoa Kỳ Biden được đề nghị thúc ép Việt Nam về nhân quyền, tôn giáo. Hoa Kỳ và IPEE chuẩn thuận hợp tác về năng lượng sạch & chống tham nhũng. Philippines bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc phải báo trước các chuyến tiếp liệu tại Biển Đông.