Xem video

Thời sự trong ngày 29.06.2022

2022-06-29

Quốc tế tiếp tục kêu gọi Việt Nam phóng thích nhà hoạt động môi trường Ngụy Thị Khanh. Báo Pháp luật Việt Nam bị nêu vi phạm. CDC Đà Nẵng bị phát hiện có dầu hiệu tội phạm trong 33 gói thầu. Bộ Y tế đề nghị các địa phương báo cáo tình trạng nhân viên bỏ ngành. Nhiều cổng dịch vụ công trực tuyến không đảm bảo an toàn thông tin cá nhân. Sản lượng gạo của các nước Nam Á sẽ giảm 40% đến cuối thể kỷ này do biến đổi khí hậu và ô nhiễm ozone.