Xem video

Việt Nam phá đường dây cho vay lãi suất lên đến 2000%/năm do người Ukraine cầm đầu

2024-04-09

Trung Quốc ngừng mua ớt, nông dân miền Trung lỗ nặng Công ty Trung Quốc mua 5% cổ phần Bách Hóa Xanh Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam hơn bốn triệu đô la trong sản xuất nông nghiệp xanh Việt Nam phá đường dây cho vay lãi suất lên đến 2000%/năm do người Ukraine cầm đầu