Xem video

Tái đấu giá đất Thủ Thiêm: Bổn cũ soạn lại?

2022-08-15

Sở Tài nguyên- Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu để cho tái đấu giá bốn lô đất Thủ Thiêm bị đơn vị trúng thầu ‘bỏ cọc’. Liệu nếu đấu giá với quy trình cũ sẽ tái diễn tình trạng đấu giá cao, bỏ cọc như vừa xảy ra?