Xem video

Tại sao Họ chọn chạy xe ôm công nghệ?

2022-11-22

Câu chuyện về những người có trình độ học vấn cao nhưng vẫn chọn nghề chạy xe công nghệ thay vì chọn công việc ổn định khác đang được bàn tán khá nhiều thời gian qua trên mạng xã hội. Làm để học hay học để chạy xe là câu hỏi đang đặt ra. Mời quí vị theo dõi ghi nhận sau: