Xem video

Trung Quốc ủng hộ Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội

2024-04-08

Trung Quốc ủng hộ Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Đồng bằng Sông Cửu Long thiếu nước, hạn mặn, Chính phủ có công điện khẩn. Việt Nam bị tấn công mạng mạnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo vệ. Nữ công an chơi ma túy bị tước danh hiệu công an nhân dân.