Xem video

Việt Nam UPR 2024: Hà Nội nói ưu tiên sự ổn định khi trả lời về vi phạm nhân quyền

2024-05-08

Đồng Nai: cá chết trắng hồ, mùi hôi bay vào nhà dân. Việt Nam UPR 2024: Hà Nội nói ưu tiên sự ổn định khi trả lời về vi phạm nhân quyền. Lãnh án chung thân vì cầm đầu đường dây sản xuất tiền giả. Khoảng 10.000 tỷ đồng bị lừa đảo trên không gian mạng trong năm 2023.